Meny

 Vill du bli familjehem? 

 Här kan du läsa om hur det går till 

Välkommen till FamiljeResurs!

Här här på familjeresurs.se har vi samlat information om familjehemartiklar, länktips samt intervjuer med några av våra familjehem. Kontakta oss gärna om ni har några frågor, stora som små, eller om du vill anmäla intresse för att bli familjehem hos oss.
Ingrid Haggren & Monika Israelsson

 

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn, som av olika orsaker, behöver bo i en annan familj än sin egen under en kortare eller längre period av sitt liv. De familjer som tar emot andras barn i sitt hem kallas familjehem. Att vara familjehem innebär att man är en stabil och trygg familj som har tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ett barn.

Familjehemmen har ansvar för barnets dagliga omsorg och fostran med allt vad det innebär i form av skola, läxläsning och fritidsaktiviteter. Det innebär också att man behöver ha möjlighet att medverka i möten med till exempel skola och socialtjänst. Som familjehem behöver man också vara behjälplig i att barnet kan ha umgänge med sitt biologiska nätverk.

 

Hur blir man familjehem?

Det är ett stort beslut att ta emot någon annans barn i sitt hem och det är viktigt att familjen har de förutsättningar som krävs. Därför ska alla familjer, oavsett tidigare erfarenhet, genomgå en utbildning och en utredning med Familjeresurs. Under utbildningen ges möjlighet att få svar på de frågor, funderingar och eventuella farhågor som kan finnas.

När utbildningen är färdig gör vi en utredning och bedömning av familjens lämplighet som familjehem. Det görs bland annat genom enskilda intervjuer samt registerutdrag från bland annat polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde. Både familjen och FamiljeResurs kan när som helst under utbildnings och utredningstiden avbryta samarbetet.

 

När ett barn flyttar in

Under tiden som ett barn är placerat i familjehem ansvarar socialtjänsten för att barnets behov av stöd tillgodoses. FamiljeResurs ansvarar för att familjehemmet får handledning och ekonomisk ersättning. Stödet sker genom oss, externa handledare och utbildning vid behov. Vi har tät kontakt med våra familjehem och stödet utformas individuellt. Det går att nå oss dygnet runt.

Familjehemmens ersättningar utgörs av en arvodes- och omkostnadsdel. Vi följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och ersätter enligt högsta rekommenderade ersättningsnivån.

 

Kontakt med andra familjehem

Vi tycker att det är viktigt att såväl familjehemmen som de placerade barnen träffar andra familjer som lever på samma sätt. Därför ordnar vi gemensamma träffar och aktivitetsdagar under året. Vår förhoppning är att familjehemmen ska knyta nya kontakter som sedan kan fungera som ett vardagsstöd

 

Läs mer: Familjehem berättar →

logo sv

×
×

Log in